dot
triangle
curve
curve
circle
triangle
dot

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Tovar sa nepáči alebo nesedí veľkosť?

Nepoškodený a nepoužitý tovar môžete do 14 dní od obdržania vrátiť bez udania dôvodu. Vyplňte a odošlite elektronický formulár TU alebo si stiahnite, vytlačte a zašlite nám formulár emailom alebo poštou - stiahnuť TU. A zároveň zašlite tovar na našu adresu:

eHM, s.r.o.

Rudník 232

044 23 Jasov

Slovensko

Tovar nezasielajte na dobierku, ale ako obyčajný balík !!!

Po doručení tovaru bude tovar skontrolovaný a následne Vám bude vrátená suma za vrátený tovar na číslo účtu, ktoré ste vyplnili vo formulári.

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (uzavretej podľa Všeobecných obchodných podmienok po odoslaní objednávky) bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese eHM, s.r.o., Rudník 232, 044 23 Jasov. Na tento účel môžete použiť náš formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť TU, alebo môžete využiť aj náš elektronicky formulár TU. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

 

Výhody nákupu u nás

Všetok tovar
máme skladom

Rýchle dodanie
a doprava nad 80 € zadarmo

Pravidelne nový tovar
a nové kolekcie

Overení dodávatelia
kvalitný a moderný dizajn